Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1.1.2017

Tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa sinulle, minkä tyyppistä tietoa keräämme Sivustomme käyttäjistä (”käyttäjä”, ”sinä”), kuinka käytämme tuota tietoa sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme Tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme Sivustollamme ja kolmansien osapuolien sivustoilla. Tutustu Tietosuojaselosteen huolellisesti. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä

  Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)
  Turuntie 42
  02650 ESPOO
  Puh. vaihde (09) 43701
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Paula Korkeaviita
  Turuntie 42
  02650 ESPOO
  Puh. vaihde (09) 43701
 3. Rekisterin nimi

  Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteri
  alarekisteri: Fintoton pelisovelluksen asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
  - Sivustoon ja palveluihimme liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
  - Sivuston ja palveluidemme tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
  - Käyttäjäkohtainen Sivuston personointi ja mainonnan kohdentaminen
  - Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi 
  - Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi 
  - Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti
  - Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  - Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
  - Vastuullisen rahapelaamisen edistäminen ja siihen liittyvä tieteellinen tutkimus
  - Muut vastaavat käyttötarkoitukset.
  - Asiakaspuheluiden nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, sinun ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä turvallisuussyistä. -
 5. Keräämämme tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet

  Keräämme henkilötietoja käyttäjältä itseltään Sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan käyttäjältä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää Väestörekisteriä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämä kieltorekisteriä sekä muita vastaavia rekistereitä. Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää Sivustoa tai palveluitamme.

  Henkilötiedot, joita keräämme käyttäjistä Sivuston käytön yhteydessä, käsittävät henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
  - Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, vakituinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai pankkitilin numero
  - Asiakkaan yksilöivät tunnisteet, kuten henkilötunnus, asiakasnumero, Fintoton verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana
  - Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden alkaminen ja päättyminen, suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot, pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat, asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot, asiakkaan ryhmittelytiedot, tiedot ulkoisista tietolähteistä, kampanjoiden tiedot, asiakkaan palveluiden käyttö- ja kontaktihistoria, asiakaspalaute, käyttäjätilin tiedot, vastuullisuusanalyysit ja –luokitukset tai väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
  - Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot, kuten pelitapahtumatiedot, palvelutapahtuma- ja myyntitiedot, voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot, palvelukohtaiset asiakastiedot, pelien personointitiedot, sovellusten ja palveluiden lokitiedot sekä tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot tai maksutapahtumat Fintoto-pelipalveluissa ja maksunvälitystiedot
 6. Evästekäytäntö

  Sivustolla käytettävät evästeet

  Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

  Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Evästeitä käytetään myös erilaisille asiakasryhmille tarkoitetun personoidun sisällön näyttämiseen sivustollamme.

  Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
  - käyttäjän IP-osoite
  - kellonaika
  - käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
  - selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä
  - mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen
  - miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle

  Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

  Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

  Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

  Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
  - tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa
  - tieto siitä, onko mainos avattu
  - tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

  Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

  Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen tai sisällön personointiin

  Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

  Mikäli et halua, että mainontaa tai sisältöä kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan. Voit estää kohdentamisen täällä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Voimme luovuttaa henkilötietojasi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.
  a) Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:
  - Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
  - Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
  - Osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille.

  b) Automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:
  - Palveluntarjoajille, kuten tietojen analysointiin ja verkkomainontaan erikoistuneille yhtiöille
  - Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
  - Osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille.
  Asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) vaatimusten mukaiseen rahanpesurekisteriin.
  Asiakastietoja voidaan siirtää Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin ja käsitellä Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriselosteessa informoidulla tavalla.
   
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.
 9. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

  Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
 10. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

  Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

  Ainoastaan määrätyillä Veikkauksen ja Veikkauksen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
 11. Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

  Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.

  Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@veikkaus.fi tai puhelimella 0200 55 000.
  Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, Fintoton pelisovellus/ Henkilötietojen tarkastuspyyntö, PL 32, 02601 Espoo. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan Sinun väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
   
 12. Muutokset Tietosuojaselosteeseen

  Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.