Rekisteröidy

Kiitos rekisteröitymisestä

Tervetuloa!

Rekisteröidy Toto-pelaajaksi

Pelataksesi Veikkauksen Toto-pelejä, sinun tulee luoda pelitili Toton pelipalveluun. Pelitilin luomiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä suomalaisen pankkitilin voitonmaksua varten.

 • Henkilötiedot

  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelin
  • Sähköposti
 • Käyttäjätiedot

  • Käyttäjätunnus
  • Salasana
  • Kieli
 • Pankkitiedot

  • Henkilötunnus
  • Henkilötunnuksen avulla varmennamme pelaajan iän
  • Pankkitilin numero
  • Ilmoittamaasi pankkitiliä käytetään voitonmaksuun
 • firstname
 • lastname
 • streetAddress

  Pelaajan osoitteen tulee sijaita suomessa

 • postalCode
 • postOffice
 • telephone
 • email
 • username

  Pituus 3-12 merkkiä

 • password

  Pituus 8-12 merkkiä

 • password_verify
 • language

  Pelisovelluksen kieli määräytyy valintasi mukaan

 • ssn

  Henkilötunnuksen avulla varmennamme pelaajan iän sekä osoitetietojen toimivuuden.

 • bankAccountNumber

  Ilmoittamaasi pankkitiliä käytetään voitonmaksuun. Täytäthän kentän huolellisesti!

 • Hyväksyn käyttäjäsopimuksen ja tietojeni oikeellisuuden saa tarkistaa väestörekisteristä
 • Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy ja sen uusi yhteinen etuasiakasohjelma lanseerataan vuoden 2017 aikana. Nykyiset erilliset asiakasohjelmat ja pelipalvelut eli (aiemman) Veikkauksen kanta-asiakkuus, RAY Etuasiakkuus / Sähköinen pelipalvelu ja Fintoton Pelisovellus jatkavat toistaiseksi sellaisenaan, kuten näihin ohjelmiin ja palveluihin soveltuvat kaikki sopimusehdot ja säännötkin. Ainoa olennainen muutos on, että kaikkien asiakasohjelmien ja pelipalveluiden toimeenpanija sekä sopimusosapuoli on 1.1.2017 alkaen Veikkaus Oy (y-tunnus 2765220-1). Huomaathan myös, että kuhunkin ohjelmaan ja palveluun liittyy vain (ehdoissa mainittu) osa uuden Veikkauksen peleistä.

Fintoton pelisovelluksen käyttäjäsopimus

 1. Tässä sopimuksessa tarkoitettu itsepalvelupelaaminen koostuu Veikkaus Oy:n (jäljempänä Veikkaus) Fintoto-pelipalvelusta sekä sen tuottamien ja ylläpitämien www-sivujen palvelukokonaisuudesta (jäljempänä Fintoton pelisovellus), jonka kautta käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) voi itsepalveluna pelata Toto-pelejä mikrotietokoneella, puhelimella tai muulla teknisellä laitteella sekä käyttää, lukea, kuunnella ja katsella erilaisia Veikkauksen tarjoamia aineistoja. Eri päätelaitteilla tarjottavat palvelut poikkeavat laajuudeltaan toisistaan. Fintoton pelisovellus on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle. Näissä sopimusehdoissa tarkoitettuihin pelipalveluihin sisältyvät Veikkauksen tuotteista ainoastaan arpajaislain 3 §:n mukainen totopelien pelaaminen.
 2. Näiden sopimusehtojen lisäksi itsepalvelupelaamisessa noudatetaan voimassa olevaa arpajaislakia, valtioneuvoston asetusta arpajaisista sekä Toto-pelin sääntöjä. Veikkauksella on oikeus tehdä Fintoton pelisovelluksen toimintaan ja sisältöön muutoksia.
 3. Asiakkaan tulee rekisteröityä Fintoton pelisovelluksen käyttäjäksi. Ensimmäisessä vaiheessa Käyttäjä valitsee itselleen pelaajatunnuksen ja salasanan. Samalla Käyttäjä saa luettavakseen sopimusehdot. Käyttäjä hyväksyy kaikki sellaiset Fintoton pelisovelluksessa tehdyt toimenpiteet itseään sitoviksi, jotka on tehty Käyttäjän nimissä ja Käyttäjän pelaajatunnuksella ja sitä vastaavalla salasanalla.
 4. Käyttäjän tulee säilyttää pelaajatunnus ja salasana niin, että ne eivät joudu sivullisen haltuun. Mikäli pelaajatunnus ja salasana joutuvat sivulliselle, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Veikkaukselle. Veikkaus ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet pelaajatunnuksen ja salasanan joutumisesta sivulliselle.
 5. Käyttäjä antaa Veikkaukselle oikeuden tarkistaa Käyttäjän ilmoittamien nimi-, henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuuden väestötietojärjestelmästä. Käyttäjä antaa Veikkaukselle oikeuden tarkistaa Käyttäjän ilmoittaman pankkitilin ja nimitietojen oikeellisuuden Käyttäjän ilmoittamassa rahalaitoksessa. Tarkistuksia varten Käyttäjä antaa Veikkaukselle henkilötunnuksensa. Veikkaus sitoutuu käsittelemään Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Veikkauksella on oikeus lähettää suoramarkkinointimateriaalia Fintoton pelisovelluksen rekisteröityneelle Käyttäjälle. Veikkaus käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
  Yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojalauseke
 6. Fintoton pelisovelluksen itsepalvelupelaamista ja maksullisia palveluita varten Veikkaus avaa Käyttäjälle pelitilin. 1.9.2005 alkaen ei alle 18-vuotiaalle henkilölle avata pelitiliä. Käyttäjällä tulee olla pankkitili Suomessa sijaitsevassa Veikkauksen hyväksymässä rahalaitoksessa. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että pelitilillä on pelaamiseen ja maksullisiin palveluihin tarvittavat varat. Ellei pelitilillä ole pelaamista tai maksullista palvelua varten riittävää katetta, peliä ei rekisteröidä eikä maksullista palvelua toimiteta Käyttäjälle. Veikkaus ei ole velvollinen ilmoittamaan erikseen Käyttäjälle, mikäli peli jää pelitililtä puuttuvan katteen tai puutteellisten tietojen takia rekisteröimättä. Käyttäjän pelivoitot maksetaan pelitilille. Käyttäjä voi halutessaan siirtää varoja pelitililtä Käyttäjän ilmoittamalle pankkitilille. Pelitilillä oleville varoille Veikkaus voi asettaa ylärajan. Mikäli varat ylittävät Veikkauksen ilmoittaman ylärajan, tämän ylärajan ylittävät varat siirretään automaattisesti Käyttäjän ilmoittamalle pankkitilille. Itsepalvelupelaamisen palveluissa ja maksullisissa palveluissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa, jossa määritellään kunkin palvelun hinta. Käyttäjä sitoutuu siihen, että Veikkaus voi veloittaa maksullisten palveluiden veloitukset automaattisesti Käyttäjän tililtä.
 7. Itsepalvelupelaamisessa noudatetaan Veikkauksen määrittämiä peliaikoja. Veikkaus ei vastaa teknisten ongelmien aiheuttamista muutoksista. Veikkaus ei vastaa Fintoton pelisovelluksen häiriöttömästä käytettävyydestä. Fintoton pelisovellusta koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä. Käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa Fintoton pelisovelluksen ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.
 8. Veikkauksella on oikeus välittömästi keskeyttää itsepalvelupelaamisen osa, jättää Fintoton pelisovelluksen kautta jätetty peli rekisteröimättä tai keskeyttää koko Fintoton pelisovelluksen käyttö, mikäli Käyttäjä ei noudata Fintoton pelisovellusta koskevia sopimusehtoja, kiertää mahdollisia pelaamisen rajoituksia pelaamalla useamman pelitilin kautta tai muulla tavalla väärinkäyttää Fintoton pelisovellusta siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle.
 9. Käyttäjä vastaa itse Fintoton pelisovelluksen käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista. Käyttäjä vastaa myös omien laitteiden ja ohjelmistojen toiminnasta. Veikkaus ei vastaa Käyttäjän ja Veikkauksen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Veikkauksella on oikeus keskeyttää Fintoton pelisovelluksen tarjoaminen Käyttäjälle, mikäli hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden.
 10. Veikkaus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömästi tai välillisistä vahingoista. Veikkaus ei myöskään vastaa Fintoton pelisovelluksen sisältämien haitallisten ohjelmien tai virheellisen sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista Käyttäjälle.
 11. Veikkaus ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: sota, kapina viranomaisen toimenpide energiajakelun keskeytys tulipalo tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys työselkkaus, vaikkei se suoranaisesti Veikkausta koskisikaan kolmannen aiheuttama kaapelivaurio muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy
 12. Näiden käyttöehtojen muutoksista, jotka eivät johdu lainsäädännöstä tai viranomaisen määräyksestä tai ohjeesta, ilmoitetaan Käyttäjälle vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtojen muutosta, hänen tulee irtisanoa sopimus ennen muutettujen ehtojen voimaantuloa.
 13. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy välittömästi toisen osapuolen irtisanomisen vuoksi. Käyttäjä vastaa Fintoton pelisovelluksen kautta tehdyistä peleistään myös sopimuksen päättyessä. Tällöin Veikkaus palauttaa Käyttäjän pelitilillä mahdollisesti olevat varat Käyttäjän ilmoittamalle pankkitilille ja poistaa Käyttäjän pelitilirekisteristä.
 14. Fintoton pelisovellus sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Käyttäjälle ei ole ilman Veikkauksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Fintoton pelisovelluksessa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esimerkiksi lehdistötiedotteet) oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Fintoton pelisovelluksesta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.