Open Stretch -kaista

Open Stretch

Open stretch
Skellefteån Open stretch - kuvaaja: Claes Kärrstrand

Open Stretch tarkoittaa raviradan loppusuoralla, sisäradan sisäpuolella olevaa esteetöntä kaista-aluetta, jota muut kuin johtava valjakko voivat loppusuoralla käyttää. Johtavan valjakon ohittaminen on siis mahdollista myös valjakon sisäpuolelta.

Open Stretch -alue pitää merkitä selvästi sisäradasta erottuvaksi (esimerkiksi kalkkiviivalla). Ennen Open Stretch -kaistan alkua pitää olla merkkipaalu, jota ei saa ohittaa sisäpuolelta.

Jos Open Stretch -kaistaa käytetään muulloin kuin lähdön loppusuoralla, menetellään kuten radan reunuksen ylittämisessä. Muutoin Open Stretch -kaistan käyttämiseen sovelletaan kilpailusuoritukseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Loppusuoran alussa lähtöä johtava hevonen ei saa siirtyä Open Stretch -kaistalle. Muut lähdön valjakot voivat siirtyä Open Stretch -kaistalle ja siirtyä siltä pois muita valjakoita häiritsemättä.

Jos loppusuoran alussa lähtöä johtava valjakko Open Stretch -kaistalle siirtymisellään saavuttaa etua, vaikuttaa tulojärjestykseen tai häiritsee kanssakilpailijoita, valjakon juoksu voidaan hylätä.

Suomessa Open Stretch -kaista on käytössä kaikissa Jyväskylässä, Killerin raviradalla juostuissa lähdöissä. Ruotsissa Open Stretch on käytössä Skellefteån ja Åbyn radoilla. Åbyssä Open Stretch on kahden kaistan levyinen.