Pelaamisen työkalut

Linkitys pelilomakkeelle

Esim. vihjerivejä voi linkittää suoraan pelilomakkeelle. Linkitys tapahtuu osoitteeseen https://www.fintoto.fi/pelaa, jonka perään lisätään tarvittavat parametrit sekä niille halutut arvot. Tarvittavat parametrit vaihtelevat pelimuotokohtaisesti. Parametrien mukana voi syöttää myös pelivalinnat, jolloin pelipalvelu tarjoaa pelilomakkeen täytettynä parametrien mukaisilla tiedoilla.

PDF icon Linkitys_pelilomakkeelle.pdf

Kerroindatan lataaminen

Internet-pelijärjestelmässä on mahdollista ladata kerroindataa myös XML-muodossa. XML-muotoiset kerrointiedostot löytyvät ravipäivän aikana osoitteen https://www.fintoto.fi/xml/ alta (esim. https://www.fintoto.fi/xml/cards.xml). Tiedostot on tarkoitettu pelaajien omien sovellusten kerroinlähteeksi. XML-muotoisia kerroinsivuja tarjotaan jokaisesta ravipäivästä pelin avautumisesta ravien päättymiseen saakka. HUOM! Kerroinsivut ovat tarjolla ainoastaan kyseisen ravipäivän ajan.

XML:n rakenne

Kerroindata on jaettu pelimuoto-kohtaisesti omiin tiedostoihinsa. Kaikki tiedostot noudattavat kuitenkin samanlaista rakennetta.

Cards.xml

Cards.xml -tiedostosta selviää ravipäivien määrä, lähtöjen määrä, lähtöihin osallistuvat hevoset, kerrointiedostojen sijainnit sekä niiden viimeisimmät päivitysajat.
 
Esimerkki:
<cards>
<card name="FORSSA" code="F" date="29.04.2012" track-code="6">
<races>
<race number="1">
<runners scratched="5,7">12</runners>
<pools>
<pool type="VOI" update-time="" file="6_29042012_R1_voi.xml"/>
<pool type="SIJ" update-time="" file="6_29042012_R1_sij.xml"/>
<pool type="KAK" update-time="" file="6_29042012_R1_kak.xml"/>
</pools>
</race>
</races>
</card>
</cards>
 
Tiedostossa kerrotaan että ravit ovat Forssassa (name="Forssa"), ratalyhenne on "F", ravit ajetaan 29.4. (date) sekä rata-koodi on 6 (track-code). Lähtöön 1 on alun perin osallistunut 12 hevosta, joista on tällä hetkellä poissa numerot 5 ja 7. Lähdön 1 Voittajapelin kertoimet löytyvät osoitteesta https://www.fintoto.fi/xml/6_29042012_R1_voi.xml  (file="6_29042012_R1_voi.xml ").Viimeisin päivitysaika (update-time) aika päivittyy ainoastaan tietojen muuttuessa.
 
Vaikka esimerkkitiedostossa onkin vain yhden ravipäivän ja yhden lähdön tietoja, on yhdessä Cards.xml -tiedostossa kaikkien pelattavana olevien ravipäivän tiedot.

Kerrointiedostot

Voittaja
Pelatut eurot sekä laskettu kerroin. Poisjääneiden ja pelaamattomien hevosten kertoimena esitetään 0,00.
 
Sija
Pelatut eurot sekä minimi- ja maksimikerroin. Poisjääneiden ja pelaamattomien hevosten kertoimena esitetään 0,00.
 
Kaksari, Päivän Duo, Troikka
Kaikkien yhdistelmien kertoimet. Poisjääntejä sisältävien ja pelaamattomien yhdistelmien kertoimena esitetään 0,00.
 
Toto76, Toto65, Toto64, Toto5 ja Toto4
Pelattujen yhdistelmien myynnit ja laaskettu kerroin. Mikäli jo pelattuun yhdistelmään tulee poisjäänti, esitetään kyseisen yhdistelmän myyntinä 0,00.

Esimerkki:
<cards>
<card name="Oulu" code="O" date="25.06.2009" number="1">
<races>
<race number="1">
<pools>
<pool type="VOI" net-sales="11,00" net-pool="9,35">
<probables>
<probable runner="1" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="2" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="3" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="4" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="5" played="0,00">0,00</probable>
<probable runner="6" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="7" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="8" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="9" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="10" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="11" played="1,00">9,35</probable>
<probable runner="12" played="1,00">9,35</probable>
</probables>
</pool>
</pools>
</race>
</races>
</card>
</cards>
 
Esimerkkitiedostosta selviää että Oulun ensimmäisen lähdön voittajapelin vaihto on 11e (net-sales="11,00") jakosumman ollessa 9,35e (net-pool="9,35"). Hevoskohtaisesti ilmoitetaan pelatut eurot sekä laskettu kerroin. Hevosta numero 5 ei ole pelattu ollenkaan koska kyseessä on poisjäänti. Poisjääneiden hevosten kohdalla näytetään pelattuna euroina 0 ja kertoimena 0.

XML-schema

Osoitteesta https://www.fintoto.fi/xml/fintoto.xsd on ladattavissa XML-schema kerrointiedostoille.


Pelitiedosto

Fintoton Internet-pelijärjestelmässä voit ostaa pelejä myös lataamalla järjestelmään ennakkoon luodun Pelitiedoston. Pelitiedostot ladataan yksitellen pelijärjestelmään. Lataamisen jälkeen järjestelmä tarkistaa sekä tiedoston oikeellisuuden että pelit mahdollisten virheiden ja poisjääntien varalta. Pelit mahdollisine muutoksineen esitetään näytöllä ja ne on vielä erikseen hyväksyttävä ennen niiden siirtämistä totojärjestelmään. Tarkista tässä vaiheessa pelit mahdollisten virheiden ja muutosten varalta. Tarkista aina myös vielä hyväksymisen jälkeen, että pelit on todella pelattu; esimerkiksi viime hetkellä pelattaessa peli on saattanut jo sulkeutua.
 
Ladattavan tiedoston tulee olla tekstimuotoinen (ISO-8859-1 -muodossa). Yhdessä tiedostossa voi olla enintään tuhat peliä. Esimerkki ladattavan tiedoston sisällöstä:
 
JO;22.10;4;KAK;2,3,4/5,6,7;1;9
 
Yht;1;9

Esimerkin peli on pelattu Joensuun raveihin 22.10, lähtöön 4. Siinä on yhden euron panoksella pelattuna Kaksaria, hevosten 2-4 kautta hevoset 5-7. Tämä peli maksaa yhteensä 9 euroa.
 
Pelit kirjoitetaan tiedostoon riveittäin. Yksi peli sisältää seitsemän kenttää. Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä. Tiedoston loppuun lisätään tarkistusrivi joka sisältää kolme kenttää. Pelirivien välissä ei saa olla tyhjiä rivejä.

Pelitiedoston jakaminen osiin

Voit pelata porukalla myös ennakkoon luotuja pelitiedosto-pelejä, jotka ladataan yksitellen pelijärjestelmään. Osuuksiin jakaminen vaatii pelitiedostoon yhden lisärivin, jolla määritellään osuuksiin jakaminen.

Lataamisen jälkeen järjestelmä tarkistaa sekä tiedoston oikeellisuuden että pelit mahdollisten virheiden ja poisjääntien varalta. Pelit mahdollisine muutoksineen esitetään näytöllä ja ne on vielä erikseen hyväksyttävä ennen niiden siirtämistä totojärjestelmään. Tarkista tässä vaiheessa pelit mahdollisten virheiden ja muutosten varalta. Tarkista aina myös vielä hyväksymisen jälkeen, että pelit on todella pelattu; esimerkiksi viime hetkellä pelattaessa peli on saattanut jo sulkeutua.

Esimerkki
JAKO;20;19;K;E;E

Rivi sisältää JAKO-sanan, joka siis kertoo, että peli halutaan jakaa osiin. Esimerkkipeli on jaettu 20 osaan ja näistä osuuksista 19 on asetettu uudelleen myytäväksi. Rivin lopussa on kolme kertaa K tai E – kirjain. 
Valinnat ovat samat kuin normaalissa pelin jakamisessa ja samassa järjestyksessä (K = kyllä, E = ei): 

  • Myytävät osuudet näkyvissä kaikille (K/E)
  • Nimeni saa näkyä pelin laatijana (K/E)
  • Vain yksi osuus myyntiin pelaajaa kohden (K/E)
     

Jokainen pelitiedostossa oleva peli tulee olla jaettavissa valitulle osuuksien määrälle tasasentteinä.

 

Pelirivin kentät

#

Kenttä

Selite

1

Ratalyhenne

Raviradan lyhenne (kts. taulukko sivun lopussa)

2

Pvm

Päivämäärä muodossa p.k / pp.kk Esim. 22.12 tai 7.1 ilman etunollia.a. HUOM! Pistettä käytetään ainoastaan päivien ja kuukausien välissä.

3

Lähtö

Lähdön numero (1-12)

4

Pelimuodon lyhenne

VOITTAJA:VOI
SIJA:SIJ
KAKSARI:KAK
V4:V4
TROIKKA:TRO
PÄIVÄN DUO:DUO
4VETO:4VE
TOTO76:T76
TOTO7:T7 (Toto76 ainoastaan päävoittoluokkaan)
TOTO75:T75
TOTO7:T7 (Toto75 ainoastaan päävoittoluokkaan)

TOTO65:T65

TOTO6:T6 (Toto65 ainoastaan päävoittoluokkaan)

TOTO64:T64

TOTO6:T6 (Toto64 ainoastaan päävoittoluokkaan)

TOTO5:T5

TOTO4:T4

5

Pelattava yhdistelmä

a. pelattavat hevoset kirjoitetaan kenttään, tarvittaessa pilkulla eroteltuina
b. merkintä 1,2,3 voidaan lyhentää muotoon 1-3
c. kauttamerkki tulkitaan pelimuodosta riippuen joko lähdön vaihtumiseksi, hevosen/hevosten kautta pelaamiseksi tai sijoituksen osoittamiseksi
d. esim. Kaksari kahden hevosen kautta kolme hevosta: 1,2 / 3,4,5
e. esim. Toto76 joka osalähtöön yksi hevonen: 1/4/6/8/4/3/2
f. esim. Päivän Duo lähtöön 6 hevoset 1,2 ja lähtöön 7 hevoset numero 3,4: 1,2/3,4
g. esim Troikkaa yksi suora yhdistelmä : 1/2/3
h. esim. Nelivetoa ensimmäiselle sijalle numero 2, toiselle sijalle numero 4, kolmannelle sijalle numero 6 ja neljännelle sijalle hevoset 7,8,9,10: 2/4/6/7,8,9,10
i. esim. halutut Toto4-pelin varahevoset (max. 2kpl) ilmoitetaan lähtöön pelattavien hevosten jälkeen sulkeissa: 1(2,3)/1(2)/2(4,5)/1,2,3,4,5,6(7,8)

6

Pelin panos

a. pelin panos ilmoitetaan euroissa.
b. esim. Kaksari-peli kahden euron panoksella: 2 tai 2,00 tai 2,0
c. esim. Toto5-peli 10 sentin panoksella: 0,10 tai 0,1

7

Pelin summa

a. pelin summa on pelin yhdistelmät kertaa panos
b. esim. pelin hinta 10 euroa: 10 tai 10,00 tai 10,0

 

Yhteensä-rivin kentät

 

#

Kenttä

Selite

1

Yht

Yhteensä rivin tunnus.

2

Rivit

Pelirivien määrä.

3

Summa

Pelien yhteissumma euroina.

 

Kotimaiset raviradat ja käytetyt lyhenteet

Ravirata

Käytetty lyhenne

FORSSA

F

HÄRMÄ

HR

HAAPAJÄRVI

HJ

HALSUA

HL

HANKASALMI

HS

JÄMSÄ

JM

JOENSUU

JO

JOKIMAA

L

JYVÄSKYLÄ

J

KAJAANI

KJ

KALAJOKI

KL

KANNUS

KN

KAUHAVA

KA

KAUKONEN

KK

KAUSALA

KS

KAUSTINEN

KT

KEMIJÄRVI

KE

KOKEMÄKI

KM

KOKKOLA

KO

KOUVOLA

K

KUOPIO

KU

KURTAKKO

KR

LAPPEENRANTA

LA

LAPUA

LP

LIEKSA

LI

LOVIISA

LO

MAARIANHAMINA

MA

MIKKELI

M

OULU

O

PIHTIPUDAS

PI

PORI

P

RIIHIMÄKI

R

ROVANIEMI

RO

SEINÄJOKI

S

SODANKYLÄ

SO

SUONENJOKI

SU

TALLINNA

TA

TEIVO

T

TORNIO

TO

TURKU

TK

VAASA

V

VERMO

H

VIEREMÄ

VI

YLIVIESKA

Y

  

Ulkomaiset raviradat ja käytetyt lyhenteet

Ravirata

Käytetty lyhenne

ÖREBRO

ÖR

ÖSTERSUND

ÖS

ÅBY

ÅB

ÅLBORG

ÅL

ÅMÅL

ÅM

ÅRHUS

AA

ÅRJÄNG

ÅR

ARVIKA

AR

AXEVALLA

AX

BERGEN

BG

BERGSÅKER

BERLIINI-MARIENDORF

BM

BILLUND

BI

BIRI

BR

BJERKE

BJ

BLUE BONNETS

BB

BODEN

BO

BOLLNÄS

BS

BOLOGNA

BL

CAGNES-SUR-MER

CM

CESENA

CE

CHARLOTTENLUND

CH

DANNERO

DA

DINSLAKEN

DL

DRAMMEN

DR

DUIDINGT-HAAG

DU

ENGHIEN

EN

ESKILSTUNA

ES

FÄRJESTAD

FIRENZE

FL

FORUS

FS

GÄVLE

GELSENKIRCHEN

GE

HAGFORS

HF

HAGMYREN

HM

HALMSTAD

HD

HAMBURG-BAHRENFELD

HB

HILVERSUM

HI

HOTING

HG

JÄGERSRO

JARLSBERG

JA

KALMAR

KX

KARLSHAMN

KH

KIOVA

KI

KLOSTERSKOGEN

KG

KRIEAU-WIEN

WI

LEANGEN

LE

LINDESBERG

LN

LOLLAND-FALSTER

LF

LYCKSELE

LY

MÖNCHENGLADBACH

MÜNCHEN-DAGLFING

MANTORP

MP

MEADOWLANDS-N.J.

ME

MILANO

MI

MOMARKEN

MO

MOSKOVA

MS

NAPOLI

NE

ODENSE

OD

OVIKEN

OV

PIKKURATA BELGIASSA

BE

PIKKURATA HOLLANNISSA

HO

PIKKURATA ITÄVALLASSA

ÖT

PIKKURATA ITALIASSA

IT

PIKKURATA NORJASSA

NO

PIKKURATA RANSKASSA

FR

PIKKURATA SAKSASSA

DE

PIKKURATA TANSKASSA

DK

PIKKURATA USA:SSA

US

PIKKURATA VENÄJÄLLÄ

NL

POMPANO PARK-FLORIDA

PM

RÄTTVIK

RATA KANADASSA

CA

RECKLINGHAUSEN

RE

ROMME

RS

ROOMA

RM

SÖRLANDET

SKELLEFTEÅ

SF

SKIVE

SK

SKOVBO

SB

SOLÄNGET

SOLVALLA

SV

STERREBEEK

ST

TINGSRYD

TI

TORINO

TR

ULKOMAILLA

U

UMEÅ

UM

VAGGERYD

VA

VINCENNES

VN

VISBY

VB

XPRESS

XP

YONKERS-NEW YORK

YR