Toto-pelien säännöt

Nämä säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2017.

Yleiset säännökset

 1. Toto-pelikohteista käytetään nimitystä kohde. Kohde sisältää yhden tai useampia kohdekilpailuja. Kohde voi olla ravikilpailu, laukkakilpailu tai ratsastuskilpailu. Ratsastuskilpailulla tarkoitetaan esteratsastuskilpailua.
 2. Toto-pelien kohteena voi olla yhden tai useamman kohdekilpailun voittajat tai oikeaksi määritellyt tulosyhdistelmät.
 3. Toto-pelien kohteissa on noudatettava hevoskilpailun järjestäjän hyväksymiä virallisia kilpailusääntöjä.
 4. Toto-peleihin osallistutaan virallisen kilpailuohjelman ja/tai sähköisen kohdelistan ja Toto-järjestelmän tietojen perusteella, jotka ovat saatavilla Toto-pelin toimeenpanijan verkkopalvelussa. Jos virallisen kilpailuohjelman tiedot poikkeavat sähköisen kohdelistan ja totojärjestelmän tiedoista, voimassa ovat sähköisen kohdelistan ja totojärjestelmän tiedot. Jos sähköisen kohdelistan tiedot poikkeavat totojärjestelmän tiedoista, voimassa ovat totojärjestelmän tiedot.
 5. Pelaajan ja yhtiön välinen pelisopimus tulee voimaan, kun pelimaksu on maksettu ja pelitiedot ovat tallentuneet Toto-pelin toimeenpanijan totojärjestelmään. Toto-pelien toimeenpanija palauttaa pelipanoksen pelisopimuksesta, joka ei ole tullut voimaan.
 6. Pelitosite tulostetaan myyntipäätteeltä tai toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa. Pelaajan on tarkistettava myyntipäätteeltä tulostetun pelitositteen sisältö ja esitettävä sitä koskevat huomautukset välittömästi pelaamisen tapahduttua. Maksamalla pelitositteensa pelaaja hyväksyy pelit, jonka jälkeen peliä ei voi peruuttaa tai muuttaa. Voitto maksetaan ainoastaan pelitositetta vastaan.
 7. Toto-pelien toimeenpanijan on ilmoitettava Toto-pelien kohteista hevosen nimi ja pelinumero, jolla hevosta pelataan.
  1. Toto-pelin kohteissa pelinumerot voivat erota kilpailevien hevosten numeroista. Tällaisissa tapauksissa Toto-pelin tuloksen määrää Toto-pelin pelinumeroiden mukainen tulos.
  2. Toto-pelissä voidaan yhdistää yhdelle pelinumerolle useita hevosia. Tällöin kaikki kyseisen pelinumeron hevoset lasketaan yhdeksi hevoseksi.
   1. Kaikissa Toto-peleissä huomioidaan yhdelle pelinumerolle yhdistetyistä hevosista vain parhaiten sijoittunut.
   2. Jos yhdelle pelinumerolle yhdistetyistä hevosista poistetaan hevonen ja kohteeseen osallistuu vähintään yksi hevonen kyseisestä pelinumerosta, pelipanoksia ei makseta takaisin.
   3. Jos kyseisestä pelinumerosta poistetaan kaikki hevoset, Toto-pelien toimeenpanija maksaa takaisin kyseiselle pelinumerolle asetetut pelipanokset ellei kyseisessä Toto-pelissä ole käytössä varahevosjärjestelmää.
 8. Kohteita on mahdollista pelata ennen kuin pelin kohde on alkanut hyväksytysti.
 9. Jos kohteesta poistetaan hevonen, Toto-pelien toimeenpanija maksaa takaisin kyseiselle hevoselle asetetut pelipanokset tai hevonen korvataan varahevosella. Hevosen poistamisesta on ilmoitettava pelaajille.

  Kaikissa totopeleissä, joissa on käytössä varahevosjärjestelmä, pois jäänyt hevonen korvataan aina varahevosella.

  Pelaaja voi halutessaan valita itse yhden (1) tai kaksi (2) varahevosta. Jos pelaaja ei valitse itse varahevosta, totojärjestelmä antaa poisjääneen hevosen tilalle varahevosen. Varahevosjärjestys määräytyy ennakkoon ilmoitetun varahevosjärjestyksen mukaan tai hevosille pelattujen pelipanoksien mukaan siten, että varahevosiksi määräytyvät eniten pelatut hevoset.

  Jos kohdekilpailun kaikki hevoset on jo käytetty ja joku hevosista jää pois, Toto-järjestelmä antaa poisjääneen hevosen tai hevosten tilalle varahevosen siitäkin huolimatta, että kyseinen hevonen olisi jo aiemmin pelissä käytetty.
 10. Jos kohdekilpailu perutaan, kaikki kohteeseen asetetut pelipanokset maksetaan takaisin.

  Jos kohdekilpailu siirretään myöhemmin järjestettäväksi, pelipanokset jäävät voimaan ja siirrettyä kohdekilpailua koskevan Toto-pelin myyntiä jatketaan.
 11. Jos totojärjestelmässä ilmenee tekninen vika, joka tekee oikean voitonjaon laskemisen mahdottomaksi, Toto-peli keskeytetään ja asetetut pelipanokset maksetaan takaisin.
 12. Toto-pelin tuloksen määrää kilpailujen virallisen järjestäjän vahvistama kilpailutulos. Hevoselle, joka ei saa hyväksyttyä tulosta, myytyjä pelipanoksia ei makseta takaisin. Jos hevoset tulevat maaliin samanaikaisesti (tasajuoksu) tai saavat saman kilpailutuloksen (tasapeli), ne saavat saman sijoituksen.
 13. Toto-pelin toimeenpanija maksaa voitot, kun kilpailutulos on ilmoitettu ja Toto-pelien voitonjako on julkaistu. Vaikka kilpailutuloksia myöhemmin muutettaisiinkin, Toto-pelien voitonjakoon ei tehdä muutoksia.

  Jos Toto-pelin voitonjaon laskemisessa tai julkaisemisessa tapahtuu virhe, voitonjako muutetaan välittömästi oikeaksi, eikä virheellisesti ilmoitettu voitonjako oikeuta voittoon.
 14. Toto-peleissä tulokset ilmoitetaan kertoimina tai voitto-osuuksina pelimuodosta riippuen. Kerroin tai voitto-osuus saadaan kun panosten nettosumma jaetaan voittoon oikeuttavalle yhdistelmälle tai yhdistelmille sijoitettujen panosten kokonaissummalla. Kerroin lasketaan aina kahden desimaalin tarkkuudella ja voitto-osuus aina yhden desimaalin tarkkuudella suhteutettuna minimipanokseen.

  Panosten nettosummalla tarkoitetaan pelipanoksista maksettavia voittoja, jotka on jokaisen pelimuodon osalta määritelty Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.
 15. Toto-peleissä, joissa voitto ilmoitetaan kertoimena, voitto lasketaan siten, että kerroin kerrotaan pelipanoksella. Jos laskennallinen kerroin on pienempi kuin 1,00, voitto maksetaan 1,00 mukaisesti. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa kerroin voi olla pienempi kuin 1,00.
 16. Toto-peleissä, joissa voitto ilmoitetaan voitto-osuutena, pelaaja saa minimipanoksella pelattuaan voitto-osuutta vastaavan voiton. Jos pelaajan käyttämä pelipanos on ollut minimipanosta suurempi, pelaaja saa voiton yhtä moninkertaisena kuin hänen pelipanoksensa on minimipanokseen suhteutettuna.
 17. Voitto maksetaan ainoastaan pelitositetta vastaan. Sellaista pelitositetta ei lunasteta, jota on muutettu, tahrittu, revitty taikka sitä ei voida muusta syystä tunnistaa. Sähköisten pelitositteiden sisältämät voitot maksetaan pelaajalle tai pelaajan pelitilille automaattisesti.
 18. Voitot on perittävä Toto-pelien toimeenpanijalta kolmen (3) kuukauden kuluessa kilpailutuloksen vahvistamisesta. Voitto, johon oikeuttavaa pelitositetta ei ole esitetty lunastettavaksi määräaikana, jää Toto-pelien toimeenpanijalle.
 19. Erikseen mainituissa Toto-peleissä on käytössä jackpot-voitonjako. Jackpot-voitonjako tarkoittaa sitä, että Toto-pelin voitonjakoon voidaan lisätä ylimääräinen jakosumma, joka on kertynyt aikaisemmin toteutumattomista voittoluokista, voittojen pyöristämisistä sekä perimättä jääneistä voitoista. Jackpot-voitonjako lisätään ylimpään voittoluokkaan. Voimassaolevan käytännön muuttamisesta siten, että jackpot-voitonjako lisätään kaikkiin voittoluokkiin, pelin toimeenpanija ilmoittaa valvovalle viranomaiselle ja pelaajille vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.
 20. Erikseen mainituissa useamman voittoluokan Toto-peleissä pelaaminen on myös mahdollista ainoastaan päävoittoluokkaan. Pelin toimeenpanija ilmoittaa valvovalle viranomaiselle ja pelaajille vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa, mikäli pelaaminen ainoastaan päävoittoluokkaan ei ole mahdollista.

Minimipanokset

 1. Toto-peleissä noudatetaan pelin toimeenpanijan Toto-järjestelmään määrittelemiä minimipanoksia. Minimipanos voidaan jakaa osiin valtakunnallisesti toteutetuissa keskitetyissä porukkapeleissä.

Porukkapelit

 1. Porukkapeleillä tarkoitetaan pelejä, joissa yksittäinen peli on jaettu moneen osaan. Porukkapeli voidaan muodostaa jakamalla yksittäinen peli moneen osaan tai valtakunnallisesti toteutetuissa keskitetyissä porukkapeleissä jakamalla pelipanos pienempiin osapanoksiin. Tällainen osapanos voi alittaa minimipanoksen.

Voittaja-peli

 1. Voittaja-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Voittaja-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa pelipanos on asetettu voittaneelle hevoselle.
  2. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa jokaiselle tasajuoksun/tasapelin saaneille hevosille lasketaan oma kerroin.
  3. Jos Voittaja-pelin kohteessa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta, kaikki Voittaja-peliin asetetut pelipanokset palautetaan.
  4. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

Sija-peli

 1. Sija-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Sija-peli järjestetään vain, jos kohteeseen osallistuu vähintään neljä (4) hevosta.

  Jos pelin toimeenpanijan julkaisemassa virallisessa kilpailuohjelmassa ja/tai sähköisessä kohdelistassa on neljästä kuuteen (4 – 6) hevosta, ensimmäiseksi tai toiseksi sijoittuneelle hevoselle pelatut panokset oikeuttavat voittoon. Jos pelin toimeenpanijan julkaisemassa virallisessa kilpailuohjelmassa ja/tai sähköisessä kohdelistassa on vähintään seitsemän (7) hevosta, ensimmäiseksi tai toiseksi tai kolmanneksi sijoittuneelle pelatut pelipanokset oikeuttavat voittoon.
 3. Sija-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittajat saavat ensin kokonaisuudessaan sijoittamansa panokset takaisin, jota varten Sija- pelin nettosummasta vähennetään kaikkien ensimmäiselle (1.) ja toiselle (2.) tai ensimmäiselle (1.), toiselle (2.) ja kolmannelle (3.) sijalle sijoittuneille hevosille myytyjen pelipanosten kokonaissumma. Jäännös jaetaan tasan kaikkien sellaisten voittavien vaihtoehtojen kesken, joille on asetettu panoksia. Kunkin sijan osuus jaetaan tälle sijalle pelattujen panosten kokonaismäärällä ja näin saatu voitto-osuus lisätään aikaisemmassa vaiheessa laskettuun, takaisin maksettavaksi varattuun osuuteen.
  2. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa noudatetaan sijoittuvien hevosten kesken seuraavia sääntöjä:
   1. Jos ensimmäisestä sijasta tulee tasajuoksu/tasapeli, jää toinen tai mahdollinen kolmas sija pois.
   2. Jos toisesta sijasta tulee tasajuoksu/tasapeli, kolmas sija jää pois.
   3. Jos tasajuoksuun/tasapeliin päättyneessä maaliintulossa on enemmän hevosia kuin on voittoon oikeuttavia sijoja, se voitto, joka kohdan 1 mukaan tulee sijan osuudeksi, jaetaan tasajuoksussa mukana olleiden hevosten kesken yhtä suuriin osiin. Kunkin tasajuoksuun osallistuneen hevosen voitto-osuus jaetaan sen puolesta pelanneiden kesken pelattujen panosten suhteessa.
  3. Jos Sija-pelin kohteessa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta, kaikki Sija-peliin asetetut pelipanokset maksetaan takaisin.
  4. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

Kaksari

 1. Kaksari-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Kaksari-peli järjestetään vain silloin, kun kohteeseen osallistuu vähintään neljä (4) hevosta.
 3. Kaksari-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittunutta hevosta. Hevosten keskinäisellä järjestyksellä tuloksissa ei ole merkitystä.
  2. Jos kohteessa ei ole asetettu oikean yhdistelmän mukaisia pelitositteita, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu oikein toinen kohteen kahdesta ensimmäisestä hevosesta. Molemmille yhdistelmille lasketaan oma kerroin.
  3. Tasajuoksun/tasapelin tai tasajuoksujen/tasapelien sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.
  4. Jos Kaksari-pelin kohteessa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta, kaikki Kaksari-peliin asetetut pelipanokset palautetaan.
  5. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

Sijapari

 1. Sijapari-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Sijapari -peli järjestetään vain silloin, kun kohteeseen osallistuu vähintään neljä (4) hevosta.
 3. Sijapari -pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1.  Jos pelin toimeenpanijan julkaisemassa virallisessa kilpailuohjelmassa ja/tai sähköisessä kohdelistassa on vähintään (6) hevosta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu kahta kolmesta ensimmäiseksi sijoittuneesta hevosesta. Hevosten keskinäisellä järjestyksellä tuloksissa ei ole merkitystä.
  2. Jos pelin toimeenpanijan julkaisemassa virallisessa kilpailuohjelmassa ja/tai sähköisessä kohdelistassa on neljästä viiteen (4 – 5) hevosta, ainoastaan ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneille hevosille pelatut panokset oikeuttavat voittoon. Hevosten keskinäisellä järjestyksellä tuloksissa ei ole merkitystä.
  3. Voittajat saavat ensin kokonaisuudessaan sijoittamansa pelipanokset takaisin, jota varten Sijapari -pelin nettosummasta vähennetään voittoon oikeuttavien pelipanosten kokonaissumma. Jäännös jaetaan tasan voittoon oikeuttavien yhdistelmien kesken. Kunkin yhdistelmän osuus jaetaan tälle yhdistelmälle pelattujen panosten kokonaismäärällä ja näin saatu voitto-osuus lisätään aikaisemmassa vaiheessa laskettuun, takaisin maksettavaksi varattuun osuuteen
  4. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:
   1. Jos ensimmäisestä sijasta tulee tasajuoksu/tasapeli, voittoon oikeuttavat näiden hevosten sekä kolmanneksi sijoittuneen hevosen kanssa pelatut yhdistelmät. Jos ensimmäisen sijan tasajuoksuun osallistuu enemmän kuin kaksi hevosta, ei kolmanneksi sijoittunutta hevosta ole.
   2. Jos toisesta sijasta tulee tasajuoksu, voittoon oikeuttavat näiden hevosten kesken pelatut yhdistelmät ja voittaneen hevosen sekä tasajuoksuun osallistuneiden hevosten kanssa pelatut yhdistelmät.
   3. Jos kolmannesta sijasta tulee kahden tai useamman hevosen tasajuoksu, voittoon oikeuttavat ne yhdistelmät, joissa on pelattu voittanutta hevosta sekä toiseksi sijoittunutta, voittanutta hevosta ja tasajuoksuun osallistuneita hevosia tai toiseksi sijoittunutta hevosta ja tasajuoksuun osallistuneita hevosia.
  5.     Jos Sijapari -pelin kohteessa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta, kaikki Sijapari-peliin asetetut pelipanokset palautetaan.
  6.     Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

Troikka-peli

 1. Troikka-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Troikka-peli järjestetään silloin, kun kohteeseen osallistuu vähintään viisi (5) hevosta.
 3. Troikka-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittunutta hevosta tulosten mukaisessa järjestyksessä.
  2. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.

   Tasajuoksun/tasapelin sattuessa noudatetaan sijoittuvien hevosten kesken seuraavia sääntöjä:
   1. Jos ensimmäisestä sijasta tulee tasajuoksu/tasapeli, jää toinen tai mahdollinen kolmas sija pois. Jos tasajuoksu/tasapeli ensimmäisestä sijasta koskee kahta hevosta, voittoon oikeuttavat kaikki ne yhdistelmät, joissa tasajuoksuun/tasapeliin osallistuneet hevoset on pelattu ensimmäiselle ja toiselle sijalle kummassa tahansa järjestyksessä sekä kolmas sija on pelattu oikein. Jos tasajuoksu/tasapeli ensimmäisellä sijalla koskee useampaa kuin kahta hevosta, voittoon oikeuttavat kaikki ne yhdistelmät, joissa kolmea tasajuoksuun/tasapeliin osallistuvaa hevosta on pelattu missä tahansa järjestyksessä.
   2. Jos toisesta sijasta tulee tasajuoksu/tasapeli, kolmas sija jää pois. Voittoon oikeuttavat kaikki ne yhdistelmät, joissa ensimmäinen sija on pelattu oikein ja toiselle sekä kolmannelle sijalle on pelattu kahta tasajuoksuun/tasapeliin osallistunutta hevosta.
   3. Jos kolmannesta sijasta tulee tasajuoksu/tasapeli, voittoon oikeuttavat kaikki ne yhdistelmät, joissa kaksi ensimmäistä sijaa on pelattu oikein ja kolmannelle sijalle on pelattu yhtä tasajuoksuun/tasapeliin osallistunutta hevosta.
  3. Jos kohteeseen ei ole asetettu oikean yhdistelmän mukaisia pelitositteita, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa pelatut hevoset ovat tulleet ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle muussa kuin oikeassa järjestyksessä. Jokaiselle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.
  4. Jos kohteeseen ei ole asetettu kohdan 3.3. mukaista pelitositetta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa kaksi hevosta on pelattu oikealle sijalle. Jokaiselle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.
  5. Jos kohteeseen ei ole asetettu sellaista pelitositetta, jossa kaksi hevosta on pelattu oikealle sijalle, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa yksi hevonen on pelattu oikealle sijalle. Jokaiselle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.
  6. Jos Troikka-pelin kohteessa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta, kaikki Troikka-peliin asetetut pelipanokset maksetaan takaisin.
  7. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

Neliveto-peli

 1. Neliveto-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Neliveto-peli järjestetään vain silloin, kun kohteeseen osallistuu vähintään viisi (5) hevosta.
 3. Neliveto-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi sijoittunutta hevosta tulosten mukaisessa järjestyksessä.
  2. Jos kohteeseen ei ole asetettu oikean yhdistelmän mukaisia pelitositteita, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa pelatut hevoset ovat tulleet ensimmäiselle, toiselle, kolmannelle ja neljännelle sijalle muussa kuin oikeassa järjestyksessä. Kaikille yhdistelmille lasketaan yksi kerroin.
  3. Jos kohteeseen ei ole asetettu kohdan 3.2. mukaista pelitositetta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa pelatut hevoset ovat tulleet ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle oikeassa järjestyksessä. Yhdistelmälle lasketaan yksi kerroin.
  4. Jos kohteeseen ei ole asetettu kohdan 3.3. mukaista pelitositetta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa pelatut hevoset ovat tulleet ensimmäiselle ja toiselle sijalle oikeassa järjestyksessä. Yhdistelmälle lasketaan yksi kerroin.
  5. Jos kohteeseen ei ole asetettu kohdan 3.4. mukaista pelitositetta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu ensimmäiselle sijalle sijoittunutta hevosta. Yhdistelmälle lasketaan yksi kerroin.
  6. Tasajuoksun/tasapelin tai tasajuoksujen/tasapelin sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle yhdistelmälle lasketaan yksi kerroin.
  7. Jos Neliveto-pelin kohteessa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta, kaikki Neliveto-peliin asetetut pelipanokset maksetaan takaisin.
  8. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

TOTO86-peli

 1. TOTO86-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO86-pelissä on kahdeksan kohdekilpailua ja kolme voittoluokkaa. Voittoon oikeuttavat kahdeksan (8), seitsemän (7) ja kuusi (6) oikein tulokset. Mikäli mistään näistä voittoluokasta ei löydy voittoa, on TOTO86-pelissä yksi voittoluokka parhaalle löytyvälle tulokselle. Tuloksen pelanneille maksetaan voittoina määrä, joka vastasi kuusi (6) oikein voittoluokassa pelaajalle maksettavaa määrää.
 3. TOTO86-pelin nettosummasta muodostetaan voitonjako seuraavasti:
  - 8 oikein voittoluokalle 40 % TOTO86-pelin nettosummasta
  - 7 oikein voittoluokalle 20 % TOTO86-pelin nettosummasta
  - 6 oikein voittoluokalle 40 % TOTO86-pelin nettosummasta
 4. Jos muussa kuin ylimmässä toteutuvassa voittoluokassa voitto-osuus jää alle 2,0 euron, voitto-osuutta ei jaeta.
 5. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa yhdessä tai useammassa kohdekilpailussa jokaiselle voittoluokalle lasketaan yksi voitto-osuus.
 6. Mikäli pelin toimeenpanija sallii vain päävoittoluokkaan pelaamisen, voi pelaaja halutessaan osallistua vain kahdeksan (8) oikein voittoluokkaan.
 7. Vain kahdeksan (8) oikein voittoluokkaa pelanneiden nettosummat lisätään kokonaisuudessaan kahdeksan (8) oikein voittoluokkaan. Jos pelaaja on pelannut vain kahdeksan (8) oikein voittoluokkaa, voitto-osuus on 2,5-kertainen.
 8. TOTO86-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 9. TOTO86-pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO86-peliin kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 10. TOTO86-pelissä on käytössä jackpot-järjestelmä. Toteutumattoman voittoluokan varat siirretään TOTO86-pelin jackpot-kertymään. Jackpottiin kertyneet varat tulee käyttää Toto-pelien toimeenpanijan valitsemalla TOTO86-kierroksella kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisestä jackpottia kerryttäneestä pelistä lukien.
 11. Jos enemmän kuin kaksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt TOTO86-pelipanokset.
 12. TOTO86-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla on oikeat hevoset muiden TOTO86-kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa. Jos poistettuja kohdekilpailuja on kaksi, pelaaja saa niin monta voitto-osuutta kuin on poistettujen kohdekilpailujen pelattujen hevosten tulo.

TOTO75-peli

 1. TOTO75-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO75-pelissä on seitsemän kohdekilpailua ja kolme voittoluokkaa. Voittoon oikeuttavat seitsemän (7), kuusi (6) ja viisi (5) oikein tulokset. Mikäli mistään näistä voittoluokasta ei löydy voittoon oikeuttavaa tulosta, on TOTO75-pelissä yksi voittoluokka parhaalle löytyvälle tulokselle. Tuloksen pelanneille maksetaan voittoina määrä, joka vastasi viisi (5) oikein voittoluokassa pelaajalle maksettavaa määrää.
 3. TOTO75-pelin nettosummasta muodostetaan voitonjako seuraavasti:

  - 7 oikein voittoluokalle 40 % TOTO75-pelin nettosummasta
  - 6 oikein voittoluokalle 20 % TOTO75-pelin nettosummasta
  - 5 oikein voittoluokalle 40 % TOTO75-pelin nettosummasta
 4. Jos muussa kuin ylimmässä toteutuvassa voittoluokassa voitto-osuus jää alle 2,0 euron, voitto-osuutta ei jaeta.
 5. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa yhdessä tai useammassa kohdekilpailussa jokaiselle voittoluokalle lasketaan yksi voitto-osuus.
 6. Mikäli pelin toimeenpanija sallii vain päävoittoluokkaan pelaamisen, voi pelaaja halutessaan osallistua vain seitsemän (7) oikein voittoluokkaan.
 7. Vain seitsemän (7) oikein voittoluokkaa pelanneiden nettosummat lisätään kokonaisuudessaan seitsemän (7) oikein voittoluokkaan. Jos pelaaja on pelannut vain seitsemän (7) oikein voittoluokkaa, voitto-osuus on 2,5-kertainen.
 8. TOTO75-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 9. TOTO75-pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO75-peliin kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 10. TOTO75-pelissä on käytössä jackpot-järjestelmä. Toteutumattoman voittoluokan varat siirretään TOTO75-pelin jackpot-kertymään. Jackpottiin kertyneet varat tulee käyttää Totopelien toimeenpanijan valitsemalla TOTO75-kierroksella kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisestä jackpottia kerryttäneestä pelistä lukien.
 11. Jos enemmän kuin kaksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt TOTO75-pelipanokset.
 12. TOTO75-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla ovat oikeat hevoset muiden TOTO75-kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa. Jos poistettuja kohdekilpailuja on kaksi, pelaaja saa niin monta voitto-osuutta kuin on poistettujen kohdekilpailujen pelattujen hevosten tulo.

TOTO76-peli

 1. TOTO76-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO76-pelissä on seitsemän kohdekilpailua ja kaksi voittoluokkaa. Voittoon oikeuttavat seitsemän (7) ja kuusi (6) oikein tulokset. Mikäli kummastakaan näistä voittoluokasta ei löydy voittoon oikeuttavaa tulosta, on TOTO76-pelissä yksi voittoluokka parhaalle löytyvälle tulokselle. Tuloksen pelanneille maksetaan voittoina määrä, joka vastasi kuusi (6) oikein voittoluokassa pelaajalle maksettavaa määrää.
 3. TOTO76-pelin nettosummasta muodostetaan voitonjako seuraavasti:

  - 7 oikein voittoluokalle 50 % TOTO76-pelin nettosummasta
  - 6 oikein voittoluokalle 50 % TOTO76-pelin nettosummasta
 4. Jos muussa kuin ylimmässä toteutuvassa voittoluokassa voitto-osuus jää alle 2,0 euron, voitto-osuutta ei jaeta.
 5. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa yhdessä tai useammassa kohdekilpailussa jokaiselle voittoluokalle lasketaan yksi voitto-osuus.
 6. Mikäli pelin toimeenpanija sallii vain päävoittoluokkaan pelaamisen, voi pelaaja halutessaan osallistua vain seitsemän (7) oikein voittoluokkaan.
 7. Vain seitsemän (7) oikein voittoluokkaa pelanneiden nettosummat lisätään kokonaisuudessaan seitsemän (7) oikein voittoluokkaan. Jos pelaaja on pelannut vain seitsemän (7) oikein voittoluokkaa, voitto-osuus on 2,0-kertainen.
 8. TOTO76-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 9. TOTO76-pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO76-peliin kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 10. TOTO76-pelissä on käytössä jackpot-järjestelmä. Toteutumattoman voittoluokan varat siirretään TOTO76-pelin jackpot-kertymään. Jackpottiin kertyneet varat tulee käyttää Toto-pelien toimeenpanijan valitsemalla TOTO76-kierroksella kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisestä jackpottia kerryttäneestä pelistä lukien.
 11. Jos enemmän kuin kaksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt TOTO76-pelipanokset.
 12. TOTO76-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla ovat oikeat hevoset muiden TOTO76-kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa. Jos poistettuja kohdekilpailuja on kaksi, pelaaja saa niin monta voitto-osuutta kuin on poistettujen kohdekilpailujen pelattujen hevosten tulo.

TOTO64-peli

 1. TOTO64-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO64-pelissä on kuusi kohdekilpailua ja kolme voittoluokkaa. Voittoon oikeuttavat kuusi (6), viisi (5) ja neljä (4) oikein tulokset. Mikäli mistään näistä voittoluokasta ei löydy voittoon oikeuttavaa tulosta, on TOTO64-pelissä yksi voittoluokka parhaalle löytyvälle tulokselle. Tuloksen pelanneille maksetaan voittoina määrä, joka vastasi neljä (4) oikein voittoluokassa pelaajalle maksettavaa määrää.
 3. TOTO64-pelin nettosummasta muodostetaan voitonjako seuraavasti:

  - 6 oikein voittoluokalle 40 % TOTO64-pelin nettosummasta
  - 5 oikein voittoluokalle 20 % TOTO64-pelin nettosummasta
  - 4 oikein voittoluokalle 40 % TOTO64-pelin nettosummasta
 4. Jos muussa kuin ylimmässä toteutuvassa voittoluokassa voitto-osuus jää alle 2,0 euron, voittoosuutta ei jaeta.
 5. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa yhdessä tai useammassa kohdekilpailussa jokaiselle voittoluokalle lasketaan yksi voitto-osuus.
 6. Mikäli pelin toimeenpanija sallii vain päävoittoluokkaan pelaamisen, voi pelaaja halutessaan osallistua vain kuusi (6) oikein voittoluokkaan.
 7. Vain kuusi (6) oikein voittoluokkaa pelanneiden nettosummat lisätään kokonaisuudessaan kuusi (6) oikein voittoluokkaan. Jos pelaaja on pelannut vain kuusi (6) oikein voittoluokkaa, voittoosuus on 2,5-kertainen.
 8. TOTO64-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 9. TOTO64-pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO64-peliin kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 10. TOTO64-pelissä on käytössä jackpot-järjestelmä. Toteutumattoman voittoluokan varat siirretään TOTO64-pelin jackpot-kertymään. Jackpottiin kertyneet varat tulee käyttää Toto-pelien toimeenpanijan valitsemalla TOTO64-kierroksella kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisestä jackpottia kerryttäneestä pelistä lukien.
 11. Jos enemmän kuin kaksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt TOTO64-pelipanokset.
 12. TOTO64-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla ovat oikeat hevoset muiden TOTO64 kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa. Jos poistettuja kohdekilpailuja on kaksi, pelaaja saa niin monta voitto-osuutta kuin on poistettujen kohdekilpailujen pelattujen hevosten tulo.

TOTO65-peli

 1. TOTO65-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO65-pelissä on kuusi kohdekilpailua ja kaksi voittoluokkaa. Voittoon oikeuttavat kuusi (6) ja viisi (5) oikein tulokset. Mikäli kummastakaan näistä voittoluokasta ei löydy voittoon oikeuttavaa tulosta, on TOTO65-pelissä yksi voittoluokka parhaalle löytyvälle tulokselle. Tuloksen pelanneille maksetaan voittoina määrä, joka vastasi viisi (5) oikein voittoluokassa pelaajalle maksettavaa määrää.
 3. TOTO65-pelin nettosummasta muodostetaan voitonjako seuraavasti:
  - 6 oikein voittoluokalle 50 % TOTO65-pelin nettosummasta
  - 5 oikein voittoluokalle 50 % TOTO65-pelin nettosummasta
 4. Jos muussa kuin ylimmässä toteutuvassa voittoluokassa voitto-osuus jää alle 2,0 euron, voittoosuutta ei jaeta.
 5. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa yhdessä tai useammassa kohdekilpailussa jokaiselle voittoluokalle lasketaan yksi voitto-osuus.
 6. Mikäli pelin toimeenpanija sallii vain päävoittoluokkaan pelaamisen, voi pelaaja halutessaan osallistua vain kuusi (6) oikein voittoluokkaan.
 7. Vain kuusi (6) oikein voittoluokkaa pelanneiden nettosummat lisätään kokonaisuudessaan kuusi (6) oikein voittoluokkaan. Jos pelaaja on pelannut vain kuusi (6) oikein voittoluokkaa, voitto-osuus on 2,0-kertainen.
 8. TOTO65-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 9. TOTO65-pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO65-peliin kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 10. TOTO65-pelissä on käytössä jackpot-järjestelmä. Toteutumattoman voittoluokan varat siirretään TOTO65-pelin jackpot-kertymään. Jackpottiin kertyneet varat tulee käyttää Toto-pelien toimeenpanijan valitsemalla TOTO65-kierroksella kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa ensimmäisestä jackpottia kerryttäneestä pelistä lukien.
 11. Jos enemmän kuin kaksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt TOTO65-pelipanokset.
 12. TOTO65-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla ovat oikeat hevoset muiden TOTO65-kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa. Jos poistettuja kohdekilpailuja on kaksi, pelaaja saa niin monta voitto-osuutta kuin on poistettujen kohdekilpailujen pelattujen hevosten tulo.

TOTO5-peli

 1. TOTO5-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO5-pelissä on viisi kohdekilpailua.
 3. TOTO5- pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO5-peliin kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 4. TOTO5-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 5. TOTO5-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voitto-osuuteen oikeuttavat ne pelitositteet, joissa on pelattu oikein kaikkien viiden kohdekilpailun voittajat.
  2. Jos missään pelitositteessa ei ole viisi oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on neljä oikein. Tällöin pelaaja, jolla on neljä oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on merkintöjä siinä kohdekilpailussa, jossa hän ei ole pelannut oikeaa hevosta.
  3. Jos missään pelitositteessa ei ole neljä oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on kolme oikein. Tällöin pelaaja, jolla on kolme oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin on väärin pelatuissa kohdekilpailuissa pelattujen hevosten tulo.
  4. Jos missään pelitositteessa ei ole kolme oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on kaksi oikein. Tällöin pelaaja, jolla on kaksi oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin on väärin pelatuissa kohdekilpailuissa pelattujen hevosten tulo.
  5. Jos missään pelitositteessa ei ole kahta oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on yksi oikein. Tällöin pelaaja, jolla on yksi oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin on väärin pelatuissa kohdekilpailuissa pelattujen hevosten tulo.
  6. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle viisi oikein yhdistelmälle lasketaan yksi voitto-osuus. Jos voittoon oikeuttaa neljä, kolme, kaksi tai yksi oikein yhdistelmät, lasketaan yhdistelmille yksi voitto-osuus.
 6. Jos enemmän kuin kaksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt TOTO5-pelipanokset.
 7. TOTO5-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla on oikeat hevoset muiden TOTO5-kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa. Jos poistettuja kohdekilpailuja on kaksi, pelaaja saa niin monta voitto-osuutta kuin on poistettujen kohdekilpailujen pelattujen hevosten tulo.

TOTO4-peli

 1. TOTO4-pelin voitot ilmoitetaan voitto-osuuksina.
 2. TOTO4-pelissä on neljä kohdekilpailua.
 3. TOTO4- pelin myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen TOTO4-peliin kuuluvista kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 4. TOTO4-pelissä on käytössä varahevosjärjestelmä.
 5. TOTO4-pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voitto-osuuteen oikeuttavat ne pelitositteet, joissa on pelattu oikein kaikkien neljän kohdekilpailujen voittajat.
  2. Jos missään pelitositteessa ei ole neljä oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on kolme oikein. Tällöin pelaaja, jolla on kolme oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on merkintöjä siinä kohdekilpailussa, jossa hän ei ole pelannut oikeaa hevosta.
  3. Jos missään pelitositteessa ei ole kolme oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on kaksi oikein. Tällöin pelaaja, jolla on kaksi oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin on väärin pelatuissa kohdekilpailuissa pelattujen hevosten tulo.
  4. Jos missään pelitositteessa ei ole kahta oikein, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on yksi oikein. Tällöin pelaaja, jolla on yksi oikein, saa niin monta voitto-osuutta kuin on väärin pelatuissa kohdekilpailuissa pelattujen hevosten tulo.
  5. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle neljä oikein yhdistelmälle lasketaan yksi voitto-osuus. Jos voittoon oikeuttaa kolme, kaksi tai yksi oikein yhdistelmät, lasketaan yhdistelmille yksi voitto-osuus.
 6. Jos enemmän kuin yksi kohdekilpailua peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki asetetut TOTO4-pelipanokset.
 7. TOTO4-pelissä ei oteta huomioon kohdekilpailua, joka jostain syystä peruutetaan tai sitä ei hyväksytä taikka kohdekilpailussa mikään hevonen ei saa hyväksyttyä tulosta. Tällöin se pelaaja, jolla on oikeat hevoset muiden TOTO4-kohdekilpailujen kohdalla, on oikeutettu saamaan niin monta voitto-osuutta kuin hänellä on pelattuja hevosia poistetussa kohdekilpailussa.

Päivän Duo-peli

 1. Päivän Duo-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Päivän Duon myynti päättyy silloin, kun ensimmäinen Päivän Duoon kuuluva kohdekilpailu on alkanut hyväksytysti.
 3. Päivän Duossa voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voitto-osuuteen oikeuttavat ne pelitositteet, joissa on pelattu oikein kahden kohdekilpailun voittajat.
  2. Jos missään pelitositteessa ei ole pelattu oikein kahden kohdekilpailun voittajat, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu oikein ensimmäisen tai toisen kohdekilpailun voittanut hevonen. Molemmille yhdistelmille lasketaan oma kerroin.
  3. Tasajuoksun tai tasajuoksujen sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.
  4. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.
 4. Jos molemmat kohdekilpailut peruutetaan, Toto-pelin toimeenpanija maksaa takaisin kaikki myydyt Päivän Duon pelitositteet. Jos yksi kohdekilpailu perutaan, voittoon oikeuttavat pelitositteet, joissa on pelattu toisen kohdekilpailun voittajahevonen.

Eksakta-peli

 1. Eksakta-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Eksakta järjestetään vain silloin, kun kohteeseen osallistuu vähintään neljä (4) hevosta.
 3. Eksaktassa voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa panos on pelattu ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittunutta hevosta tulosten mukaisessa järjestyksessä.
  2. Jos kohdekilpailussa ei ole asetettu oikean yhdistelmän mukaisia pelitositteita, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa on pelattu ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittunutta hevosta, mutta hevosten keskinäinen järjestys on väärin.
  3. Jos kohdekilpailussa ei ole asetettu kohdan 3.2. mukaista pelitositetta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa panos on asetettu voittaneelle hevoselle.
  4. Jos kohdekilpailussa ei ole asetettu kohdan 3.3. mukaista pelitositetta, voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa panos on asetettu toiseksi sijoittuneelle hevoselle.
  5. Tasajuoksun/tasapelin tai tasajuoksujen/tasapelien sattuessa jokaiselle voittoon oikeuttavalle yhdistelmälle lasketaan oma kerroin.
  6. Pelipanokset palautetaan, jos voittoon oikeuttavaa pelitositetta ei ole asetettu.

Head-to-Head -peli

 1. Head-to-Head-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Head-to-Head –pelissä pelin toimeenpanija asettaa pelin kohteeksi kaksi vaihtoehtoa, joista valitaan keskinäisen kilpailun voittaja. Head-to-Head -pelissä voidaan yhdistää yhdelle pelinumerolle useita hevosia. Tällöin kaikki kyseisen pelinumeron hevoset lasketaan yhdeksi hevoseksi.
 3. Head-to-Head -pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa panos on asetettu pelinumerolle, joka on Head-to-Headin keskinäinen voittaja.
  2. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa pelaajille maksetaan panokset takaisin.
  3. Jos Head-to-Head -pelin hevoset eivät saa hyväksyttyä tulosta, panosten nettosumma maksetaan voittoina.
  4. Jos Head-to-Head -pelissä kaikki yhden pelinumeron hevoset poistetaan kohteesta, Toto-pelien toimeenpanija maksaa takaisin Head-to-Head –pelin pelipanokset.

Triple-Head -peli

 1. Triple-Head-pelin voitot ilmoitetaan kertoimina.
 2. Triple-Head –pelissä pelin toimeenpanija asettaa pelin kohteeksi kolme vaihtoehtoa, joista valitaan keskinäisen kilpailun voittaja. Triple-Head -pelissä voidaan yhdistää yhdelle pelinumerolle useita hevosia. Tällöin kaikki kyseisen pelinumeron hevoset lasketaan yhdeksi hevoseksi.
 3. Triple-Head -pelissä voitot jaetaan seuraavasti:
  1. Voittoon oikeuttavat sellaiset pelitositteet, joissa panos on asetettu pelinumerolle, joka on Triple-Headin keskinäinen voittaja.
  2. Tasajuoksun/tasapelin sattuessa voittajat saavat ensin kokonaisuudessaan sijoittamansa panokset takaisin, jota varten Triple-Headin nettosummasta vähennetään tasajuoksuun/tasapeliin pelatut pelipanokset. Jäännös jaetaan tasan tasajuoksuun/tasapeliin osallistuneiden pelinumeroiden kesken. Tasajuoksuun/tasapeliin osallistuneille pelinumeroille lasketaan oma kerroin.
  3. Jos Triple-Head -pelin hevoset eivät saa hyväksyttyä tulosta, panosten nettosumma maksetaan voittoina.
  4. Jos Triple-Head -pelissä kaikki yhden pelinumeron hevoset poistetaan kohteesta, Toto-pelien toimeenpanija maksaa takaisin Triple-Head –pelin pelipanokset.

Kansainvälinen yhteistotopeli

 1. Kansainvälisessä yhteistotopelissä kohdemaa yhdistää eri maiden pelaajien panokset. Pelin toimeenpanijan kertoimet ja voitto-osuudet ovat samoja kuin kohdemaassa.
 2. Pelin toimeenpanijan on ilmoitettava kansainvälisestä yhteistotopelistä ja totopelisäännöistä poikkeavista voitonjakoa ja pelipanosten palauttamista koskevista uusista tai muuttuneista määräyksistä sisäasiainministeriölle ja Poliisihallitukselle kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen pelikohteen avaamista. Näistä poikkeavuuksista ilmoitetaan pelaajille pelin toimeenpanijan verkkosivuilla ja pelien myyntipaikoissa.
 3. Jos yhteistotopelissä tapahtuu tietoliikennevirhe tai tekninen virhe, joka estää yhteistotopelin toteuttamisen, pelin toimeenpanija voi maksaa voitot kohdemaan kertoimien mukaan, muuttaa pelin kansalliseksi Toto-peliksi tai palauttaa panokset pelaajille. Pelin toimeenpanija ilmoittaa muutoksista pelaajille ennen pelikohteen sulkeutumista.

Toto-turnaukset

 1. Toto-turnaukset on yleisnimike pelimuodolle, jossa osallistujat pelaavat toisiaan vastaan.
 2. Turnaus voidaan toteuttaa joko raviradalla, Toto-pelipisteessä tai internetissä Toto-pelin toimeenpanijan etukäteen ilmoittamalla tavalla. Turnauksen ehtojen laatimisesta, ilmoittamisesta ja turnauksen etenemisestä vastaa Toto-pelin toimeenpanija.
 3. Turnauksissa noudatetaan aina Toto-pelien pelimuotokohtaisia sääntöjä, jotka ovat pelaajien nähtävillä turnauksen järjestämispaikassa. Ennen turnausta Toto-pelin toimeenpanija ilmoittaa turnauksesta seuraavat turnausehdot:
  1. Turnauksen osallistumismaksu, joka käytetään kokonaisuudessaan Toto-pelien pelaamiseen turnauksen ensimmäisen erän aikana.
  2. Turnauksen ajankohta ja kesto, joista ilmoitetaan turnauksen alkamisajankohta sekä mitä kohteita ja kohdekilpailuja turnaus käsittää.
  3. Turnauksen pelipaikka, joka voi olla ravirata, Toto-pelipiste tai internet. Yksittäinen turnaus järjestetään vain yhdessä jakelukanavassa.
  4. Osallistujarajoitukset, joilla Toto-pelin toimeenpanija voi rajoittaa turnaukseen osallistuvien määrää. Jos turnauksen osallistujamäärää rajoitetaan, Toto-pelin toimeenpanija ilmoittaa etukäteen osallistujien enimmäismäärän.
  5. Turnausten erien määrä, jossa osallistujille kerrotaan, montako erää turnaus sisältää. Yhteen erään voi kuulua yksi tai useampi kohdekilpailu. Jos turnauksessa on useampi kuin yksi erä, osallistujille kerrotaan erästä jatkoon pääsemisen kriteerit.
  6. Pelattavat pelimuodot, joita voivat olla vain Toto-pelin toimeenpanijan rahapeliluvan mukaiset pelimuodot. Toto-pelin toimeenpanija voi rajoittaa turnaukseen kuuluvien pelimuotojen määrää. Toto-pelin toimeenpanija ilmoittaa rajoituksista etukäteen.
  7. Turnauksen panostuskäytäntö, jossa määritellään:
   - pelattavien pelien minimi- ja maksimipanos turnauksen erissä ja yksittäisissä kohdekilpailuissa
   - turnauksessa voitettujen rahojen uudelleen käyttäminen pelaamiseen turnauksen jatkuessa
  8. Palkintokaavion, jossa ilmoitetaan kuinka monta osallistujaa palkitaan ja voittojen suhteellinen jakaantuminen palkittavien kesken. Kaikki turnauksen aikana pelaajien saamat voitot jaetaan palkituille ilmoitetun palkintokaavion mukaisesti. Turnauksen voittaja on se, joka on mukana turnauksessa viimeisenä tai se, jolla on eniten rahaa turnaukseen asetetun keston jälkeen. Osallistujien lukumäärän perusteella palkinnot jaetaan eräkohtaisesti seuraavasti:
    
   PelaajiapalkittaviaPalkinto-osuudet
   1-41100 %
   5-8270 % - 30 %
   9-12350 % - 32 % - 18 %
   13-16440 % - 30 % - 18 % - 12 %
   17-24535 % - 25 % - 18 % - 13 % - 9 % 
   25-40633 % - 23 % - 16 % - 12 % - 9 % - 7 %
   41-72832 % - 22 % - 15 % - 11 % - 8 % - 6 % - 4 % - 2 %
   73-1001032 % - 21 % - 14 % - 10 % - 7 % - 5 % - 4 % - 3 % - 2 % - 2 % 
   101-1501531 % - 20 % - 13 % - 9 % - 6 % - 5 % - 4 % - 3 % - 2 % - 2 % - 5*1 %
   151-2502029 % - 19 % - 12 % - 9 % - 6 % - 4 % - 3 % - 5 * 2 % - 8 * 1 %
   251-5003027 % - 17 % - 11 % - 8 % - 5 % - 4 % - 4*3 % -10*1  % - 10*0,6 %
   501-5022 % - 15 % - 10 % - 7 % - 5 % - 4 % - 3 % - 3*2 % - 10*1,5 % - 10*0,7 % - 10 * 0,4 % - 10 * 0,2 %
 4. Turnauksen yleinen kulku on seuraava:
  1. Turnauksen aloitusvaiheessa pelaajat voidaan jakaa yhteen tai useaan ryhmään.
  2. Jokaisessa erässä ryhmän sisällä pelataan erillinen kilpailu, josta paras tai parhaat selviävät turnauksen seuraavaan erään.
  3. Turnauksen viimeisessä erässä on yksi ryhmä, jonka voittaja on koko turnauksen voittaja. Jos viimeisessä erässä useammalla pelaajalla on sama tulos, turnauksen palkinto jaetaan yhtä suuriin osiin samaan tulokseen päätyneiden kesken.
 5. Turnauksen eteneminen:
  1. Pelaaja panostaa osallistumismaksustaan Toto-peleihin, jotka on ennalta määrätty.
   - turnauksen ehtojen salliessa pelaaja saa käyttää voittamiaan rahoja uudelleen pelaamiseen.
   - turnauksen kunkin erän päättyessä jokaisessa ryhmässä suoritetaan palkintojen jako turnauksen sääntöjen mukaisesti. Seuraavaan erään selvinneet pelaajat jatkavat turnausta ja saavat mukaansa edellisen erän voittonsa.
  2. Jos kaksi tai useampi pelaaja päätyy samaan tulokseen erässä, turnauksen seuraavaan erään selviytyy pelaaja, jolla on suurin nettovoitto erässä. Nettovoitolla tarkoitetaan lunastettuja voittoja vähennettynä peleihin käytetyillä panoksilla. Jos samaan tulokseen päätyneillä pelaajilla on yhtä suuri nettovoitto, turnauksen seuraavaan erään selviytyy pelaaja, joka on jättänyt viimeisimmän voittoon oikeutettavan pelinsä aikaisemmin totojärjestelmään.
  3. Jos pelaaja ei panosta turnauksen ehtojen mukaista minimipanosta erässä, pelaamatta jäänyt osa siirretään kyseisen ryhmän palkintoihin.
  4. Seuraavissa erissä pelaaja saa panostaa edellisestä erästä voittamansa summan turnauksen panostuskäytännön sallimissa minimi- tai maksimipanoksen rajoissa. Minimipanos on kuitenkin vähintään turnauksen osallistumismaksun suuruinen.

   Jos edellisen erän voitot jäävät alle osallistumismaksun, pelaajan on sijoitettava kokonaisuudessaan edellisen erän voitot.

   Jos pelaajalta jää edellisen erän voittoja sijoittamatta peliin seuraavassa erässä ja hän selviytyy jatkoon edelleen seuraavaan erään, jäävät nämä voitot pelaajalle, eikä niitä ole enää käytettävissä pelaamiseen turnauksen jatkuessa.
  5. Jos turnaus keskeytyy kohteeseen liittyvästä syystä tai teknisestä viasta johtuen, siinä vaiheessa turnauksessa mukana olevalle pelaajalle maksetaan käyttämättä jääneet osallistumismaksut ja saadut voitot.