Voitto-osuuksien jakosummat ja alavoitot

Miten voitto-osuuksien jakosummat ja alavoitot muodostuvat?

Toto64- ja Toto75-peleissä on kolme voittoluokkaa ja Toto76- ja Toto65-peleissä kaksi voittoluokkaa. Näin ollen Toto65-, Toto64-, Toto75- ja Toto76-peleissä voitto-osuuksien jakosummat ja alavoitot muodostuvat eri tavalla. 

Näissä pelimuodoissa myös jackpotkierrokset ovat varsin yleisiä. Jackpotkierros tarkoittaa sitä, että Toto-pelin voitonjakoon voidaan lisätä ylimääräinen jakosumma, joka on kertynyt aikaisemmin toteutumattomista voittoluokista, voittojen pyöristämisistä sekä lunastamatta jääneistä voitoista. Lue lisää jackpoteista >>

Pelaamaan >>


Toto65

Eri voitto-osuuksien jakosummat 

Toto65-pelissä on kaksi voittoluokkaa jonka jakosummat muodostuvat seuraavasti:

 • 6 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 100 %  vain 6 oikein tulokselle pelatuista panoksista sekä 50 % molemmille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuon yhteenlaskun tulos kertaa pelin palautusprosentti (65%).
 • 5 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 50 % molemmille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuo summa kertaa pelin palautusprosentti (65%).


Esimerkki
Toto65:n vaihto on 400 000 josta 100 000 on peliä ainoastaan 6 oikein tulokselle. Nyt jakosummat voittoluokittain ovat:

 • 6 oikein: (100 % * 100 000 + 50 % * 300 000) = 250.000 * 0,65 = 162 500
 • 5 oikein: (50% * 300.000) = 150 000 * 0,65 = 97 500

Alavoitot

6 oikein (paras tulos)
6 oikein -voitto-osuuden lisäksi kaikki kuusi lähtöä tienneet saavat osuutensa myös 5 oikein -tuloksille tarkoitetuista voitoista. 5 oikein -voittosumman laskemiseksi lasketaan ensin kaikkiin lähtöihin pelattujen hevosten lukumäärä, josta vähennetään kuusi (=voittaneiden hevosten määrä). Saadulla luvulla kerrotaan 5 oikein -tulosten voitto-osuus.

5 oikein (paras tulos)
Jos pelissä on 5 oikein, pelillä saa 5 oikein -voitto-osuuksia yhtä monta kuin pelaajalla on merkittyjä hevosia väärin pelattuun lähtöön.


Toto64-peli

Eri voitto-osuuksien jakosummat

Toto64-pelissä on kolme voittoluokkaa, joiden jakosummat muodostuvat seuraavasti:

 • 6 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 100 % vain 6 oikein tuloksille pelatuista panoksista sekä 40% kaikille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuon yhteenlaskun tulos kertaa pelin palautusprosentti (65%).
 • 5 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 20 % kaikille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuo summa kertaa pelin palautusprosentti (65%).
 • 4 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 40 % kaikille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuo summa kertaa pelin palautusprosentti (65%).


Esimerkki
Toto64:n vaihto on 500 000, josta 100 000 on peliä ainoastaan 6 oikein -tuloksille. Jakosummat voittoluokittain ovat:

 • 6 oikein: (100 % * 100 000 + 40 % * 400 000) = 260 000 * 0,65 = 169 000
 • 5 oikein: (20 % * 400 000) = 80 000 * 0,65 = 52 000
 • 4 oikein: (40 % * 400 000) = 160 000 * 0,65 = 104 000

Alavoitot

Alempien voittoluokkien laskeminen Toto64-pelissä:

6 oikein (paras tulos)

6 oikein -voitto-osuuden lisäksi kaikki kuusi lähtöä tienneet saavat osuutensa myös 5 ja 4 oikein -tuloksille tarkoitetuista voitoista. 5 oikein -voittosumman laskemiseksi lasketaan yhteen ensin kaikkiin lähtöihin pelattujen hevosten lukumäärä, josta vähennetään kuusi (=voittaneiden hevosten määrä). Saadulla luvulla kerrotaan 5 oikein -tulosten voitto-osuus.

4 oikein -voittosumman laskemiseksi lasketaan aluksi kaikki mahdolliset kahden lähdön yhdistelmät, joita on kuudessa lähdössä 15 kappaletta. Tämän jälkeen kerrotaan keskenään jokaisen kahden lähdön yhdistelmän hevoset vähennettynä kahdella (= lähtöjen voittaneet hevoset). Kertolasku suoritetaan siis kaikkien 15 yhdistelmän osalta. Saadut tulot lasketaan yhteen, joka on 4 oikein -voitto-osuuksien kokonaismäärä. (Esimerkki tästä lopussa) 

5 oikein (paras tulos)

Jos pelissä on 5 oikein, pelillä saa 5 oikein -voitto-osuuksia yhtä monta kuin pelaajalla on merkittynä hevosia väärin pelattuun lähtöön.
4 oikein -voitto-osuuksien määrä lasketaan kertomalla väärin pelatun lähdön hevosten lukumäärä muiden lähtöjen hevosten lukumäärällä, josta on vähennetty viisi (=voittaneiden hevosten lukumäärä).

4 oikein (paras tulos)

4 oikein -voitto-osuuksien kokonaismäärä saadaan kertomalla väärin pelattujen lähtöjen hevosten määrät keskenään.


Esimerkki
4 oikein voittojen määrän laskenta 6 oikein -tuloksille 
Peli: 1 / 1,2 / 1,2,3 / 1,2,3,4 / 1,2,3,4,5 / 1 
 

lähdöt, joita käsitelläänlähtöjen hevosten määrä vähennettynä yhdellä kerrotaan keskenään
 1 & 20*1 = 0
1 & 30*2 = 0
1 & 40*3 = 0
1 & 50*4 = 0
1 & 60*0 = 0
2 & 31*2 = 2
2 & 41*3 = 3
2 & 51*4 = 4
2 & 61*0 = 0
3 & 42*3 = 6
3 & 52*4 = 8
3 & 62*0 = 0
4 & 53*4 = 12
4 & 63*0 = 0
5 & 64*0 = 0

4 oikein -tuloksia on 2+3+4+6+8+12 = 35 kappaletta


Toto76

Eri voitto-osuuksien jakosummat 

Toto76-pelissä on kaksi voittoluokkaa jonka jakosummat muodostuvat seuraavasti:

 • 7 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 100 % vain 7 oikein tulokselle pelatuista panoksista + 50 % molemmille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuon yhteenlaskun tulos kertaa pelin palautusprosentti (65 %).
 • 6 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 50 % molemmille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuo summa kertaa pelin palautusprosentti (65 %).


Esimerkki
Toto76:n vaihto on 400 000, josta 100 000 on peliä ainoastaan 7 oikein tulokselle. Jakosummat voittoluokittain ovat:

 • 7 oikein: (100 % * 100 000 + 50 % * 300 000) = 250 000 * 0,65 = 162 500
 • 6 oikein: (50 % * 300 000) = 150 000 * 0,65 = 97 500

Alavoitot

7 oikein (paras tulos)
7 oikein -voitto-osuuden lisäksi kaikki seitsemän lähtöä tienneet saavat osuutensa myös 6 oikein -tuloksille tarkoitetuista voitoista. 6 oikein -voittosumman laskemiseksi lasketaan yhteen ensin kaikkiin lähtöihin pelattujen hevosten lukumäärä, josta vähennetään seitsemän (=voittaneiden hevosten määrä).

6 oikein (paras tulos)
Jos pelissä on 6 oikein, pelillä saa 6 oikein -voitto-osuuksia yhtä monta kuin pelaajalla on merkittyjä hevosia väärin pelattuun lähtöön.


Toto75

Eri voitto-osuuksien jakosummat 

Toto75-pelissä on kolme voittoluokkaa jonka jakosummat muodostuvat seuraavasti:

 • 7 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu 100 % vain 7 oikein tulokselle pelatuista panoksista + 40 % kaikille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuon yhteenlaskun tulos kertaa pelin palautusprosentti (65 %).
 • 6 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu peliä 20 % kaikille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuo summa kertaa pelin palautusprosentti (65%).
 • 5 oikein: Voittoluokkaan kohdistuu peliä 40 % kaikille voittoluokille pelatuista panoksista. Jakosumma on tuo summa kertaa pelin palautusprosentti (65%).


Esimerkki 
Toto75:n vaihto on 500 000, josta 100 000 on peliä ainoastaan 7 oikein tulokselle. Jakosummat voittoluokittain ovat:

 • 7 oikein: (100 % * 100 000 + 40 % * 400 000) = 260 000 * 0,65 = 169 000
 • 6 oikein: (20 % * 400 000) = 80 000 * 0,65 = 52 000
 • 5 oikein: (40 % * 400 000) = 160 000 * 0,65 = 104 000

Alavoitot

Alempien voittoluokkien laskeminen Toto75-pelissä:

7 oikein (paras tulos)
7 oikein -voitto-osuuden lisäksi kaikki kuusi lähtöä tienneet saavat osuutensa myös 6 ja 5 oikein -tuloksille tarkoitetuista voitoista. 6 oikein voittojen saamiseksi lasketaan yhteen ensin kaikkiin lähtöihin pelattujen hevosten lukumäärä, josta vähennetään seitsemän (=voittaneiden hevosten määrä).

5-oikein voittojen saamiseksi lasketaan aluksi kaikki mahdolliset kahden lähdön yhdistelmät, joita on seitsemässä lähdössä 21 kappaletta. Tämän jälkeen kerrotaan keskenään jokaisen kahden lähdön yhdistelmän hevoset vähennettynä kahdella (= lähtöjen voittaneet hevoset). Kertolasku suoritetaan siis kaikkien 21:n yhdistelmän osalta. Saadut tulot lasketaan yhteen, joka on 5-oikein voittojen kokonaismäärä. (Esimerkki tästä on lopussa)

6 oikein (paras tulos)
Jos pelissä on 6 oikein, pelillä saa 6 oikein voittoja yhtä monta kuin pelaajalla on merkittyjä hevosia väärin pelatussa lähdössä.

5 oikein tulokset lasketaan kertomalla väärin pelatun lähdön hevosten lukumäärä muiden lähtöjen hevosten lukumäärällä, josta on vähennetty kuusi (=voittaneiden hevosten lukumäärä).

5 oikein (paras tulos)
5 oikein voittojen kokonaismäärä saadaan kertomalla väärin pelattujen lähtöjen hevosten määrät keskenään.


Esimerkki
5 oikein voittojen määrän laskenta 7 oikein tuloksille 
Peli: 1 / 1,2 / 1,2,3 / 1,2,3,4 / 1,2,3,4,5 / 1 / 1,2
 

Lähdöt, joita käsitelläänlähtöjen hevosten määrä vähennettynä yhdellä kerrotaan keskenään
1 & 20*1 = 0
1 & 30*2 = 0
1 & 40*3 = 0
1 & 50*4 = 0
1 & 60*0 = 0
1 & 70*1 = 0
2 & 31*2 = 2
2 & 41*3 = 3
2 & 51*4 = 4
2 & 61*0 = 0
2 & 71*1 = 1
3 & 42*3 = 6
3 & 52*4 = 8
3 & 62*0 = 0
3 & 72*1 = 2
4 & 53*4 = 12
4 & 63*0 = 0
4 & 73*1 = 3
5 & 64*0 = 0
5 & 74*1 = 4
6 & 70*1 = 0

5-oikein tuloksia on 2+3+4+1+6+8+2+12+3+4 = 45 kappaletta